motto5.jpg

Dom MONARU w Dębowcu

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Dębowcu to stacjonarna placówka lecznicza Stowarzyszenia MONAR, mającego duże zasługi w upowszechnianiu problemu społecznego, jakim jest narkomania oraz realnej pomocy osobom uzależnionym.

Nasz ośrodek funkcjonuje od 26 lat i od początku istnienia pracujemy w oparciu o metodę społeczności terapeutycznej. Kompetentny i oddany personel tworzą certyfikowani specjaliści terapii uzależnień oraz profesjonaliści z dziedziny psychiatrii, psychologii klinicznej oraz nauk społecznych.

Misją Domu MONARU w Dębowcu jest skuteczne leczenie uzależnień poprzez specjalistyczną pracę z osobami chorymi na szeroko rozumianą narkomanię i alkoholizm oraz towarzyszące zaburzenia. Program terapii opiera się na wieloletnim doświadczeniu wypracowanym od początku działalności Stowarzyszenia MONAR. Skierowany jest do osób pełnoletnich – zarówno kobiet, jak i mężczyzn, u których zdiagnozowano uzależnienie od środków psychoaktywnych.

Zapraszamy na skuteczne leczenie uzależnienia od substancji psychoaktywnych m.in. narkotyków, dopalaczy, leków, alkoholu ( szeroko rozumianych narkomanii, politoksykomanii,  alkoholizmu )  oraz innych zaburzeń   często im towarzyszących np. uzależnienia od hazardu.  Profesjonalna opieka w naszym Ośrodku jest realizowana w systemie całodobowym, codziennie przez cały rok. Dom MONARU położony jest na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej w otoczeniu pięknej przyrody, stawów, lasów, skał wapiennych oraz średniowiecznych ruin, co daje możliwość aktywnego korzystania z uroków okolicy. Do zobaczenia w Domu MONARU w Dębowcu!

 

Nasze prace   Kadra   sportowo