Kadra Ośrodka

Kadra Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Dębowcu

Wykwalifikowany zespół Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Dębowcu oferuje profesjonalną pomoc narkomanom i osobom z innymi uzależnieniami. Zatrudniamy specjalistów terapii uzależnień, profesjonalistów z dziedziny medycyny, psychiatrii, psychologii klinicznej oraz pedagogiki i resocjalizacji, którzy w swojej codziennej pracy mierzą się z problemem, jakim jest narkomania i inne uzależnienia.

Administracja:

 • mgr Marek Świderski  - kierownik
 • mgr Monika Kozłowska – Oleszczuk – księgowa

Personel medyczny: 

 • mgr Ewa Strączkowska – psychiatra, lekarz pierwszego kontaktu   
 • mgr Tomasz Czech – pielęgniarz

Personel terapeutyczny:

 • Krzysztof Dyrda – terapeuta zajęciowy
 • mgr Magdalena Grubska – specjalista terapii uzależnień
 • mgr Krzysztof Kamiński – specjalista terapii uzależnień ( w trakcie specjalizacji ) 
 • mgr Krzysztof Kokot – specjalista terapii uzależnień
 • mgr Paweł Matusik – specjalista terapii uzależnień
 • mgr Anna Nanys - Wróbel - specjalista terapii uzależnień
 • mgr Rafał Rzońca - specjalista terapii uzależnień
 • mgr Paweł Stomma – specjalista terapii uzależnień
 • mgr Anna Surówka - specjalista terapii uzależnień
 • mgr Ewelina Wasiek - Organa - specjalista terapii uzależnień

Zespół pracuje pod stałą superwizją kliniczną superwizorów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii