Kadra Ośrodka

Kadra Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Dębowcu

Wykwalifikowany zespół Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Dębowcu oferuje profesjonalną pomoc osobom uzależnionym. Zatrudniamy specjalistów psychoterapii uzależnień, profesjonalistów z dziedziny medycyny, psychiatrii, psychologii klinicznej oraz pedagogiki i resocjalizacji.

Administracja:

 • Marek Świderski  - kierownik
 • Monika Kozłowska – Oleszczuk – księgowa

Personel medyczny: 

 • Ewa Strączkowska – psychiatra, lekarz pierwszego kontaktu   
 • Tomasz Czech – pielęgniarz

Personel terapeutyczny:

 • Krzysztof Dyrda – terapeuta zajęciowy
 • Krzysztof Kokot – specjalista psychoterapii uzależnień
 • Rafał Rzońca - specjalista psychoterapii uzależnień
 • Anna Nanys Wróbel - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
 • Ewelina Wasiek Organa - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
 • Paweł Matusik – specjalista psychoterapii uzależnień
 • Anna Surówka - specjalista psychoterapii uzależnień
 • Magdalena Grubska – specjalista psychoterapii uzależnień
 • Katarzyna Całus – specjalista psychoterapii uzależnień ( w trakcie specjalizacji ) 
 • Michał Wójcik – specjalista psychoterapii uzależnień ( w trakcie specjalizacji ) 
 • Adrian Pudło - specjalista psychoterapii uzależnień

Zespół pracuje pod stałą superwizją kliniczną superwizorów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii